THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN
Trường Tiểu học Thọ sơn được tách ra từ trường Cấp 1-2 Thọ Sơn theo quyết định số 208/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 1994 của UBND huyện Bù Đăng. Từ năm 1994 đến nay trường Tiểu học Thọ Sơn không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm học 2012-2013 trường có 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 23 lớp 611 học sinh do cô Lê Thị Phương Oanh giữ chức vụ Hiệu trưởng. Năm học 2013-2014 trường có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 23 lớp 620 học sinh.